Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


Az "Aktualitások" c. rovat időről-időre megújulva tájékoztatást ad a magyar ingatlanpiac jogi szabályozásának változásairól.
Tájékoztatás a "letelepedési államkötvényről" (2014. július 12.)

Tájékoztatás a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény („Harmtv.”) 28.§(3)-(8) bekezdéseivel kapcsolatban

Tájékoztatás a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény („Harmtv.”) 28.§(3)-(8) bekezdéseivel kapcsolatban

 

Tájékoztatás tartózkodási engedélyt kérelmezők számára   

A Letelepedési Magyar Államkötvény az államháztartásért felelős miniszter külön rendeletében meghatározott feltételekkel kibocsátott, 250.000,- euro névértékű, legalább ötéves futamidejű, kamatszelvény nélküli államkötvény. A Letelepedési Magyar Államkötvények névérték alatt, ún. diszkont áron  kerülnek kibocsátásra és lejáratakor a névérték kerül kifizetésre. A névérték és a diszkont ár különbözete biztosítja a jogszabályi előírások szerint számított hozamot.

 

A Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely kizárólag Letelepedési Magyar Államkötvénybe fektet be és szerződéses jogviszonyban áll ezen tevékenység vonatkozásában az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal („ÁKK Zrt.”).

 

A fentiek szerinti vállalkozás ennek megfelelően legalább ötéves futamidejű értékpapírt bocsát ki, amelyből (és nem a Letelepedési Magyar Államkötvényből) kell a Magyarországon tartózkodási engedélyt kérelmezőknek legalább 250.000,- euro névértéknek megfelelőt legalább 5 évig birtokolniuk. Ezen értékpapír egyes konkrét jellemzőiről (különösen például a kamatozásról, vagy hozamról) a magyar jogszabályok nem rendelkeznek. A vállalkozásnak rendelkeznie kell az adott ország joga szerint a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel.

 

A vállalkozás részére a jóváhagyást a Magyarország Országgyűlésének Gazdasági és informatikai bizottsága adja ki. A bizottság által jóváhagyott vállalkozással az ÁKK Zrt. köteles szerződést kötni a Letelepedési Magyar Államkötvény forgalomba hozatalára (az állam általi kibocsátására és a vállalkozás általi megvételére). A jóváhagyott vállalkozások listáját az ÁKK Zrt. a honlapján publikálja.

 

Tartózkodási engedéllyel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal vegyék fel a kapcsolatot. Elérhetősége: tel: +361 4639100, e-mail: migracio@bah.b-m.hu, a 2. számú ügyfélszolgálati iroda címe: H-1117 Budapest, Budafoki út 60. / Sztregova köz.

 

Információ Vállalkozások részére

A Harmtv. szerinti úgynevezett Letelepedési Magyar Államkötvényeket csak olyan vállalkozás vásárolhatja meg, amely ennek megfelelően értékpapírokat bocsát ki a tartózkodási engedélyt kérelmezők számára. Országonként csak egy vállalkozást hagyhat jóvá az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottsága. Kérjük, hogy az engedély megszerzésével kapcsolatban lépjenek közvetlen kapcsolatba a bizottsággal. Elérhetőségük: tel: +361 4414567, fax: +361 4414560, e-mail: gb@parlament.hu. 

 Bővebben


A jóváhagyott vállalkozások listája

 

 

Szerződéskötés dátuma

A jóváhagyott vállalkozások listája

Országgyűlés Gazdasági és informatikai Bizottság határozatának száma

 

2013.04.09.

Hungary State Special Debt Fund (89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007)

5/2010-2014. sz. bizottsági határozat
8/2010-2014. sz. bizottsági határozat

22 /2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.05.27

Discus Holdings Ltd (236, St. Paul Street, Valletta, VLT1215, Málta)

9/2010-2014. sz. bizottsági határozat 
13/2010-2014. sz. bizottsági határozat 
20/2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.06.20.

Innozone Holdings Limited (195 Arch. Makariou III Avenue, Cy-3030 Limassol, Cyprus)

10/2010-2014. sz. bizottsági határozat 
14/2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.08.29.

Arton Capital Hungary Pénzügyi Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Székely Mihály u. 8.)

11/2010-2014. sz. bizottsági határozat 
19/2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.08.23.

VolDan Investments Limited (Schaan)

15/2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.08.22.

EURO-ASIA Investment Management Pte Ltd (28C Stanley Street Singapore)

17/2010-2014. sz. bizottsági határozat

2013.07.25.

S&Z program Limited (Schaan)

16/2010-2014. sz. bizottsági határozat


<<< vissza az előző oldalra


©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb