Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről


Beáta 19 számú kérdésePest2010-08-26
Tisztelt Ügyvédi Iroda!

Kérdésem a következő: egy betéti társaság főtevékenysége megváltozik.
Ilyen esetben szükség van-e társasági szerződés módosításra? Vagy elegendő, ha az APEH felé bejelenti a könyvelő egy változásbejelentő nyomtatványon?

Segítségüket előre is köszönöm.

Tisztelettel: Beáta
dr. Nagy Zoltán válasza2010-08-28
Tisztelt Beáta!

A főtevékenység módosításához szükség van a Cégjegyzéken törénő átvezetésre, de ha csak újabb tevékenységet szeretne folytatni, úgy elegendő az APEH felé bejelenteni a változást.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 17 számú kérdéseBudapest2010-08-07
Tisztelt Ügyvédi Iroda!

A kérdésem az lenne, hogy jogilag legális e egy olyan cég alapítása és működtetése amelynek tevékenységi köre interneten történik és (továbbiakban példa) az internetes honlapján azt ígéri, hogy pénzért cserébe pozitív gondolatokat küld a vásárlónak (vagy például megjósolja neki a jövőt). Vagyis nem kézzel fogható dolgot árul és igazán szolgáltatásnak sem mondható.
dr. Nagy Zoltán válasza2010-08-08
Tisztelt Katalin! Jogi értelemben nincs akadálya egy ilyen jellegű/tevékenységű cég megalapításának és működésének. Arra kell vigyáznia, hogy a tevékenység miatt ne érhesse pl. a csalás vádja, azaz valós szolgáltatást kapjon a vevő, ill. ne érje Őt kár.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Klaudia 16 számú kérdéseBudapest2010-08-06
Tisztelt Ugyved Urak/Holgyek!

Azt szeretnem kerdezni, hogy abban az esertben, ha egy ceg (kft) egyszeri alkalommal (felreertesbol) olyan tevekenyseget vegez, amely nincs benne a tevekenysegi koreben, akkor ez ugyben felugyeleti eljaras cimen a cegbirosag illetekes-e eljarni?

koszononom valaszukat
dr. Nagy Zoltán válasza2010-08-07
Tisztelt Klaudia!

Elvileg igen, de nagyon "csodálkoznék", ha erre a cégbíróságnak lenne apaprátusa. Akkor már inkább az APEh léphet fel egy bírsággal.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Balázs 15 számú kérdéseJász-Nagykun-Szolnok2010-08-02
Üdvözlöm!
Azt szeretném megtudi ,hogy egy nagyker szárazáru raktárnak milyen előírásoknak kell megfelelnie?Raktárban kiszolgálás nincs,kizárólag raktározásra használnám(édességek,ropi,tészta).
Válszát köszönöm!
dr. Nagy Zoltán válasza2010-08-02
Tisztelt Balázs!

Önkormányzati és ÁNTSZ engedély lehet szükséges véleményem szerint a raktár működtetéséhez, a pontos feltételeket pedig tőlük érdemes megkérdezni...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Judit 12 számú kérdéseBudapest2010-07-13
Tisztelt Ügyvédnő, Ügyvéd Úr,

a volt barátomnak hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy cégének székhelyéül a lakásomat használhassa. Visszavonhatom a hozzájárulásomat, és ha igen, milyen úton tehetem ezt meg?

Előre is köszönöm válaszukat.
dr. Nagy Zoltán válasza2010-07-14
Kedves Judit!

Tértivevényes levélben tájékoztathatja Őt erről a döntéséről, felszólítva egyúttal, hogy módosítsa a cégiratokban a cég székhelyét. Amennyiben nem teszi meg, úgy ezt bírósági úton is kikényszerítheti.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Péter 5 számú kérdésePest2010-02-21
Tisztelt Iroda!

Az lenne a kérdésem, hogy a társasági tagok csak a társasági szerződésben szabályozhatják az együttműködési feltételeiket, vagy elképzelhető egy külön szerződés is, amiben a feltételeket szintén szabályozzák?

Köszönöm a választ
Péter
dr. Nagy Zoltán válasza2010-02-24
Tisztelt Péter!

A társasági tagok együttműködésének fő - és publikus ! - okirata a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat), de emellett lehetőség van egyes kérdésekben ún. háttér-megállapodásokat kötni. Ezeket szokás szindikátusi szerződésnek is nevezni, és ezekkel szemben a legfontosabb előírás a legális forma és tartalom!

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Csaba 2 számú kérdéseBudapest2010-02-06
Tisztelt Ügyvédek!
Egyik barátomnak adnék kölcsön, Ő fedezetül egy társasági üzletrészt ajánlana fel. Van-e lehetőség arra, hogy ezt a cégjegyzékben láthatóvá tegyük?
Köszönöm a választ
Csaba
dr. Nagy Zoltán válasza2010-02-06
Tisztelt Csaba!

Igen, van arra lehetőség, hogy pl. a kölcsön biztosítására kikötött zálogjog a cégjegyzékbe bejegyzésre kerüljön, ehhez azonban ügyvédi közreműködésre lesz szükségük. Amennyiben az Irodánk közreműködésére számítana, úgy kérem, hogy keressen az alábbi módok valamelyikén!

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu
©2009 - 2023 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb