Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről


Zsuzsanna 21 számú kérdéseBudapest2010-09-08
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Érdeklődnék, hogyha engedélyezem jelenlegi élettársamnak, hogy cégét (BT) az én 100%-os tulajdonomban lévő lakásomba bejelentse (ott legyen a cég székhelye), úgy egy esetleges végrehajtás során veszélyben lehet-e a lakásom, vagy a benne lévő ingóságok, értékek? Ha igen, van-e módja annak, hogy egy valamilyen különmegállapodás vagy szerződés aláírásával az ilyen esetet megelőzhessük? Egy szerződésre gondolok, amiben le van írva, hogy a postacím szolgáltatáson kívül semmilyen céges dolog nem történik a lakásomban, és semmilyen ingóság, vagyontárgy nem képezi a BT tulajdonát? Oda végrehajtó nem teheti be a lábát? Tehát valamilyen papírra gondolok, ami engem mint magánembert egy ilyen végrehajtás során teljes mértékben megvéd. Válaszát előre is nagyon köszönöm!
Üdv,
B. Zsuzsanna
dr. Nagy Zoltán válasza2010-09-09
Tisztelt Zsuzsanna!

Jogos az aggodalma, a megoldás pl. lehet egy megállapodás, amelyben - az Ön által is említett tartalommal - kijelentik, hogy a cég semminemű vagyontárgyat nem tart a székhelyén...


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Tamás 20 számú kérdéseZala2010-09-05
Tisztelt Ügyvédi Iroda!
Érdeklődnék:főállású munkaviszonyom van heti 40 órában,de másodállásban gépkocsi kereskedéssel szeretnék foglalkozni. Ezt egyéni vállalkozóként megtehetem vagy mindenképp kft kell alapítanom?! (működhet ez olyan helyszínen ami a szüleim nevén van?)
Válaszukat előre is köszönöm!
Tisztelettel:Tamás
dr. Nagy Zoltán válasza2010-09-09
Tisztelt Tamás!

A vállalkozási formát szabadon választhatja meg, semminemű kényszer nincs. Az más kérdés, hogy egy céges forma sokszor jobb adózási viszonyokat teremt, mint egy egyéni vállalkozás!
A vállalkozás székhelye lehet a szülei ingatlana, de nekik ehhez kell adni egy hozzájáruló nyilatkozatot a cégalapítás során...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sekere Klára 14 számú kérdéseKülföld2010-07-16
Tisztelt Ügyvéd Úr.

Ki akartam tölteni az adatlapot, de elakadtam mert nincs adószámom, ugyanis ausztrál állampolgár vagyok. Nekem nem kell adószám vagy jó a külföldi adószámom?

Mit tegyek?
dr. Nagy Zoltán válasza2010-07-16
Tisztelt Klára!

Természetesen jó a külföldi adószám. Felhívnám a figyelmét, hogy az adatlapot faxon vagy szkennelve e-mailben kell elküldenie nekünk, mert a rendszer nem továbbítja azt automatikusan. Amennyiben kérdései merülnek fel, úgy az alábbi módok valamelyikén közvetlenül is kereshet.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gabriella 13 számú kérdéseVas2010-07-14
Ezúton kérném segítségét,mivel nem igazán tudom merre induljak ötletemmel.
Ausztriában szeretnék süteményt teríteni cukrászdáknak. Még nem vagyok vállalkozó. Az engedély kiváltásán túl, merre kellene mennem, és esetleg tudja-e hogy milyen feltételei vannak a vállalkozásnak? Ausztriában milyen feltételek mellett lehet péksüteményeket kiszállítani?
Várva válaszát előre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2010-07-15
Kedves Gabriella!

Sajnos az osztrák jogszabályokról nem tudok tájékoztatást adni, ahhoz vagy egy osztrák jogot ismerő jogász/ügyvéd szükséges, aki elsősorban osztrák, bár egy német nyelvet bíró magyar is megfelelő lehet. Utóbbi jogi képviseleti tevékenységet természetesen Ausztriában nem végezhet.

A kinti jogszabályok ismeretében lehetne azt eldönteni, hogy hol érdemes vállalkozást indítani (pl. Kft. alapítás útján), de valahol szükség lesz erre. Annak egészen biztosan nincs akadálya, hogy itthon egy vállalkozás keretében cukrászsüteményenek készítsen és azokat eladja, akár külföldre is.

Amennyiben további kérdései merülnek fel, úgy javaslom keresse meg az alábbi ügyvédnőt, akivel Irodánk évek óta dolgozik közösen, nyugodt szívvel tudom Őt ajánlani!

dr.Kocsis Rita
egyéni ügyvéd

Cím: 9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 3.
Telefon: +36 30 3331184
Weboldal: http://www.forcekft.hu
E-mail: drkocsisrita@forcekft.hu


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Menyhárdt Csaba 11 számú kérdéseBudapest2010-06-25
Egyéni vállalkozó vagyok már 12 éve. Most akarok alapítani 1 személyes Kft.-t.

Lehet-e?
Azt mondták a önkormányzatnál, hogy egyéni vállalkozó és bt. beltagja nem tud ilyen céget csinálni.

Milyen költségei vannak?
dr. Nagy Zoltán válasza2010-06-25
Tisztelt Csaba!
Téves tájékoztatást kapott, nincs akadálya annak, hogy korlátlan felelőségű társaság tagja legyen. Ennek a cégnek a megalapításában az Irodánk is a segítségére tud lenni. Az alapítás költségei 15.000 Ft illetéket, egy tulajdoni lap költségét és az ügyvédi munkadíjat jelentik, előbbi 2.000 Ft, utóbbi 50.000 Ft+ÁFA. Az alapítás folyamata néhány napot vesz igénybe, de akár ennél gyorsabban is meg tudjuk csinálni, ha valamilyen ok miatt ez Önnek sürgősebb.
A cegjog.info honlapon az alábbi linken megtalálja, hogy milyen adatokra és információkra van szükségünk a tervezetek elkészítéséhez, ezeket közvetlenül küldheti az Irodánkba az alábbi módok valamelyikén:

http://www.cegjog.info/index.php?adv=&tema=3&action=2#jump3

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

A.K. 3 számú kérdéseBudapest2010-02-07
Dear sir/mam,

This is Amit K. from india. i would like to Register a company in Hungary. please advice me. how it will possibel to regsiter company Hungary. and what are the formality.

Please advice me with full detail of the Register new company Hungary. and Procedure how it will work?

Also please advice how we will open bank account on the name of the company. After Register new company In Hungary.


Also I would like to mention that i need visa to come to hungary. so if In future i need any documents from migration department budapest. will you assist me to provide me this service also.

Hope you will advice me Greatly for proceed together for Registration of the company.

Waiting your reply

Best Regards
Amit K.
dr. Nagy Zoltán válasza2010-02-09
Dear A.K.!
Answering to your questions, it is possible to register a Company in Hungary, and our office would be at your service.
First of all, it would be necessary to define the Company’s form, activity, owners. Knowing these, our Office could make an offer on the loyal fee and the expenses.
In case you have not decided on the form of the Company, you can consult with dr. Tamás Borza - to make the best decision - on email (His email address iroda@innosec.hu )
or on phone on: +36 1 352-7290

The next step would be to prepare the documents, and then the handing in to the Registry Office, following which, the Company can be registered even within one day.
After the Company is registered, you can open a bank account, in which, we can help you, just as we can help you in getting a visa.
Best regards/Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Gábor 1 számú kérdéseBudapest2010-02-05
Tisztelt Ügyvéd Úr és Ügyvédnő!

Szeretnék alapítani egy társaságot, valószínűleg kft.-t, de először szeretnék kérdezni néhány dolgot. Megtehetem ezt itt a fórumon vagy inkább egyeztessek időpontot Önökkel?
Üdvözlettel. Gábor
dr. Nagy Zoltán válasza2010-02-05
Tisztelt Gábor!

Bármelyik megoldás jó lehet, ha az utóbbit választja, akkor az elérhetőségeinket alább találja...

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu
©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb