Gazdasági társaságok tulajdonosai, vezetői részére: Aktuális cégjogi kötelezettségek 2013. február 1-ig!
CÉGJOGI DEFINÍCIÓK
A JOGI SZEMÉLYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A CÉGALAPÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ALAPINFORMÁCIÓK
CÉGADATOK MÓDOSÍTÁSA, TŐKEEMELÉS, TŐKELESZÁLLÍTÁS, BEFOLYÁSSZERZÉS
CÉGELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK
KÖNYVELÉSI-SZÁMVITELI TÁJÉKOZTATÓ
OFFSHORE TÁRSASÁGOK
VÁLSÁGMENEDZSELÉS, VÉGELSZÁMOLÁS, FELSZÁMOLÁS,
SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK
BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Vissza a főoldalra
POLGÁR TÖRVÉNYKÖNYV (2013. évi V. tv.)
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
- KISEBBSÉGVÉDELEM. A TAG KIZÁRÁSA
- BEFOLYÁSSZERZÉS
- A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
- A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
- A BETÉTI TÁRSASÁG
- A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
- A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
- EGYESÜLÉS
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ctv.)
- A 2006. évi V. tv. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEI
- A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
- A CÉGJEGYZÉK
- A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
- JOGORVOSLATOK
- A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
- KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
- A VÉGELSZÁMOLÁS
- A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
- HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK, MÓDOSULÓ JOGSZABÁLYOK
- Mellékletek a 2006. évi V. törvényhez
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. tv.
- 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE
- KÜLFÖLDI VÁLLALKOZÁS KÉPVISELETE
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. tv.
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, ALAPÍTÁS, SZERVEZET, KÉPVISELET
- A SZÖVETKEZET
A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. tv.
- AZ 1988. évi XXVI. tv. teljes szövege
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.)
- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
- CSŐDELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA, FIZETÉSI HALADÉK
- A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
- EGYÉB ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A polgári peres eljárások illetékei
- A polgári peres eljárások illetékei (Itv.)
Iratmintatár
Tekintse meg a szerződés- és beadványmintáinkat!
Cégalapítással összefüggő kérdések/válaszok
Cégadatok módosításával összefüggő kérdések/válaszok
A cégek működésével összefüggő kérdések/válaszok
A cégek átalakulásával összefüggő kérdések/válaszok
Társadalmi szervezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Fióktelepekkel, kereskedelmi képviseletekkel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéni vállalkozókkal, egyéni cégekkel összefüggő kérdések/válaszok
Szövetkezetekkel összefüggő kérdések/válaszok
Polgári-, gazdasági jogi perekkel és jogvitákkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Végelszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Felszámolással kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb nemperes eljárásokkal kapcsolatos kérdések/válaszok
Egyéb, máshová nem sorolt cégjogi kérdések/válaszok
Ügyvédi közreműködéssel összefüggő kérdések/válaszok
Egyéb - nem cégjogi - kérdések/válaszok
Köszönetnyilvánítások az Olvasók részéről
Vissza a főoldalra


istván 148 számú kérdéseCsongrád2016-06-27
Köszönöm szépen! Magam is így gondoltam-gondolom... Nem is merek, még jogi képviselővel sem belevágni... Majd Vh. eljárással.....Nagyon rendesek, megérdemlik, h Önökhöz forduljunk jogorvoslatért!
Tisztelettel: istván
dr. Nagy Zoltán válasza2016-06-27
Köszönjük!

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

istván 147 számú kérdéseCsongrád2016-06-25
Tisztelt Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda
A Kft-, melyben 74% -os tag vagyok, tartozik nekem járulékaival együtt 160.000.000,- Ft.-al.
Jogerős fizetési meghagyásom van.
Adásvételből adódóan még nem jogerősen, de
27.000.000,-Ft. Áfatartozása van cégünknek.
Egy megbízható barátomra engedményezném a tartozást, mert nekem kell cégünk építési telke.
Az ügyvezető az "én emberem", és tartozásbeszámítással eladná neki cégünk egyetlen ingatlanát, tehát az áfatartozás kb- 70.000.000,- ra növekedne.
A cégnek aztán semmije sem maradn, csak néhány (előbb-utóbb) behajthatatlan követelés, amik együttesen nagyobb összeg mint az összes Áfahiány lesz-lenne.
Tisztelettel-köszönettel, istván
Kérdés mire számíthatnánk a NAV részéről ebben az esetben?
dr. Nagy Zoltán válasza2016-06-27
Tisztelt István!

Szűk "mezsgye" van a jogszerű és támadhatatlan lebonyolítás és ennek ellenkezője között, így fokozott óvatossággal és felkészüléssel - és jogi képviselővel - javaslom elkezdeni a folyamatot!


Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

istván 146 számú kérdéseCsongrád2016-06-25
Tisztelt Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda!
Kft.-ben lévő üzletrészem beapportálhatom e egy másik Kft.-be?
Ha igen, akkor az előzőben a tagságom is megszűnik?
dr. Nagy Zoltán válasza2016-06-27
Tisztelt István!

Az üzletrész apportálása elvileg elképzelhető, ezzel természetesen megszűnik a tagsága az eredeti cégben, és ezt a "szerepet" az új cég veszi át. Az apportálás akadályát jelentheti azonban a jelenlegi cég társasági szabályai, nem kötik-e feltételhez vagy nem zárják-e ki az üzletrész ilyen jogcímen történő átruházást.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

János 145 számú kérdéseBudapest2016-03-29
1991 óta működő kft vagyunk. Az eddigi összes jogszabályi változásnak eleget tettünk, így adott az aktuális 3 milliós alaptőkénk is. Évek óta változatlan minden cégadatunk. Kell-e valamit tennünk az ügyben, hogy a Gazdasági Társaságokról szóló törvény megszűnt és helyette a Polgári Törvényköny hatálya alá kerültünk? Eltérőek a vélemények. Szeretnék jogszerű lenni, de egy ilyen változás miatt nem szeretnék ismét egy csomó költséget fizetni. A jogalkotó folyamatosan változásokkal és azzal összefüggésben költségek fizetésével szórakoztat bennünket, gondoljunk a TEÁOR számos mizériára, ami 80 ezer forintomba került és a végén nem is volt rá szükség.

Válaszát előre is köszönöm!

dr. Nagy Zoltán válasza2016-04-24
Tisztelt János!

2017. március 15-is kell megtenniük azt a lépést, hogy a Gt. hatálya alól az új Ptk. hatálya alá helyezik a céget, egyelőre tehát nincs aktuális teendő.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Lilla 144 számú kérdéseBudapest2016-03-02
Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Kényszertörléssel kapcsolatosan érdeklődnék. A könyvelőmmel tanácstalanok vagyunk. Kettő jogászt is megkérdeztünk, de mind a kettő eltérő véleményen volt. A Kft. kényszertörlés alá került a tavalyi év folyamán. Időközben megérkezett a végzés miszerint tartozás áll fent a NAV felé, illetve az ügyvezető 5 év eltiltásra került. A cégközlönyben ez a mai napon jogerőre emelkedett. Kérdésem az lenne, hogy 1,5 évnyi beszámolót még nem adtunk le. Erre viszont nem kaptunk felszólítást. Lehet annak következménye ha ezeket nem adjuk be? Hiszen a tartozás összegét már megállapították, illetve ez jogerőre is emelkedett.

Köszönöm szépen.
dr. Nagy Zoltán válasza2016-03-05
Tisztelt Lilla!
Elvileg igen, lehet következménye, mivel ez továbbra is érinti a céget, az más kérdés, hogy a kényszertörlés nyomán a hitelezők feltehetően kielégítetlenek maradnak.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Anett 143 számú kérdéseBorsod-Abaúj-Zemplén2016-02-26
Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Tanácsukat szeretném kérni a következő probléma kapcsán:
Van egy Bt.-m amiben én vagyok a beltag és ügyvezető 70% részesedéssel. A volt feleségemnek 30% a részesedèse,de semmiben nem hajlandó együttműködni. A válás már lezajlott,de vagyonmegosztás nem történt még.2014 decemberét állapítottuk meg a cèggel kapcsolatos eredményre való jogosultság határidejére,ennek alapján 500.000Ft-ra jogosult. Szeretnék Kft.-vè alakulni.
Ez hogy oldható meg ha nem egyezik bele semmibe?
Előre is köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2016-03-05
Tisztelt Anett!

Ha a kültag ellenkezése olyan mértékű, hogy nem hajlandó a döntéshozatalban közreműködni, úgy nehéz helyzetben van, hiszen ezt kikényszeríteni nem lehet. A neki járó pénz, mint motivációs eszköz nem működik nála?
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Katalin 142 számú kérdésePest2016-01-22
Tisztelt Ügyvédúr!
Bt. kényszertörlési eljárása kapcsán kérném véleményét.
A kényszertörlésre azért került sor, mert a bt. a 2008-ban elindított végelszámolását nem fejezte be
5.000.000 Ft. tagi kölcsön miatt. A Cégbíróságnak erről írásban tettünk nyilatkozatot, amikor értesítést kaptunk a kényszertörlési eljárás elindításáról. A cégnek köztartozása, adó, vagy bértartozása nincs.
A hivatalbeli törlés 2015.09.27-én elrendelték és 2014. október 14.-én jogerőre is emelkedett (erről a cégközlönyből értesültünk).
Azóta semmi nem történt, írásos értesítést sem kaptunk.
Kérdésem az, hogy ezzel véglegesen lezárult az ügy? A Bt. törlése került, végleg megszűnt, vagy van még további teendőnk (pl. bármiféle bevallás beadása). Számíthatunk valamiféle bírságra? Mikor törölhetik a céget végleg a nyilvántartásból? A cégjegyzékben még mindig szerepel, bár a törlés már be van jegyezve. Arról sem kaptunk tájékoztatást, hogy a kényszertörlési eljárást befejezték volna. Mikor várható ennek befejezése?
Előre is köszönöm válaszát!
dr. Nagy Zoltán válasza2016-01-22
Tisztelt Katalin!

Meg kellene nézni az e-cegjegyzek.hu oldalon, hogy mi a jelenlegi státusza a cégnek, lehet, hogy már törölték is. Minden további kérdés utána lesz aktuális, ha esetleg még nem történt meg a törlés.

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sarolta 141 számú kérdésePest2015-10-06
Évek óta nem működő Bt-ét szeretnék megszüntetni, melynek 5 kültagja van, ebből hármat nem tudok elérni, ketten nem jeleznek vissza a kiküldött tértivevényes levelekre, egy pedig ismeretlen címre költözött. A Bt. bevallásaival és könyvelésével minden rendben van, tartozása nincs. Ilyen esetben hogyan tudom legegyszerűbben megszüntetni a céget, működhet-e a végelszámolás? Az eddig megkeresett ügyvéd szerint nekem kell kérnem a cégbíróságtól a kényszertörlést, ami viszont büntetéssel jár min. 100.000 Ft. Tényleg csak ez az egyedüli járható út? Azért kell fizetnem büntetést, mert az amúgy teljesen rendben lévő Bt-ből nem találom a kültagokat?
dr. Nagy Zoltán válasza2015-10-18
Tisztelt Sarolta!
Szerintem van más megoldás, a kültagok távolléte nem zárja ki a megszüntetést.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

E. 140 számú kérdéseBudapest2015-09-08
Tiszteletem!

A kérdésem egy EU-s cég magyarországi kereskedelmi képviseletének alapítására, és annak körülményeire irányul.

Tehát adott egy EU-s kft, amely alapít egy kereskedelmi képviseletet magyarországon, ami a kilátásaink szerint egy ideig "alvó" lesz.

A kereskedelmi képviseletnek is (ha jól értem) kell hogy legyen ügyvezetője. Milyen körülmények között nem kell az ügyvezető után járulékot fizetni? (Jelen esetben a potenciális ügyvezető az EU-s államban nappali tagozatos diák, tehát a rá vonatkozó biztosításokat az állam fizeti, és nem is rendelkezik az adott államban munkaviszonnyal)


Remélem elég információt szolgáltattam a megválaszoláshoz, ha nem kérem jelentkezzenek.


Előre is köszönöm, üdvözlettel

Endre
dr. Nagy Zoltán válasza2015-09-10
Tisztelt E!
Az a véleményünk, hogy a külföldi állampolgár után a biztosítottsága okán nem kell Magyarországon közterheket fizetni, de a kinti, hallgatói jogviszony igazolása szükséges lehet. A közteher-fizetés csak akkor kerülhet szóba, ha jövedelmet kap a magyar képviselettől, ez esetben szja.-t kell fizetni utána.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sarolta 139 számú kérdéseBudapest2015-05-15
Üdvözlöm!

Egy Bt-hez kerültem alkalmazásba, ahol egy idő után - a kedvezőbb adózási feltételek elnyerése érdekében - köteleztek arra, hogy belépjek a bt be beltagnak (főállású katá-s státuszba, önállóan jegyzetem a céget vezető tisztségviselőként, a másik két kültag is önállóan jegyzete a céget). A korlátlan felelősség miatt és a kata rosszabb feltételei miatt egyáltalán nem szerettem volna, de szükségem volt az ott kapható tudásra, hogy a későbbiekben a szakmában dolgozhassak, s így továbbléphessek, ezért kelletlenül elfogadtam. Azóta sikerült kilépni ebből a bt-ből, a munkaviszonyos részek kilépő papírjait is nagy nehezen korrigáltattam velük és megszereztem, de mint kilépő bt beltag nem kaptam semmilyen iratot sem, mondván nem jár. álláspontom szerint - ugyan nem tudom pontosan mire lehet szükségem, - de kellene kapnom felmentvényt az adott évre (kb 8 hónapot voltam bt beltag), nyilatkozatokat arról, hogy nem tartozom sem a bt-nek, sem azon kívül sem senkiknek, illetve a munkaviszonyos kilépőpapírok mintájára is kellene kapnom egy köteget, annak ellenére, hogy katás a cég, így kisebb az adminisztráció. Szeretném megtudni, mit van jogom elkérni és milyen fórumon kérhetem hivatalosan a dolgaimat (felszólítás, cégbíróság, bírósági per) illetve a kérdésem még, hogy kitől kell kérnem. A jelenlegi beltagtól (ő is egy alkalmazottból lett beléptetett bt beltag ügyvezető, most már csak ő jegyzi a céget, a két kültag nem), vagy a valódi tulajtól, aki papíron egész végig csak egy kültagként szerepel (az én időszakom alatt Ő is önállóan jegyzete a céget).

Köszönettel: Sarolta
dr. Nagy Zoltán válasza2015-06-21
Tisztelt Sarolta!
Egyértelmű, hogy a céggel kapcsolatos jogviszonyának iratait, ide értve a megszűnés iratait is, meg kellene kapnia legalább másolatban.
Szerintem első lépésben a cég vezetőjétől, másrészt a "munkáltató" képviselőjétől kérje, igazolható, ajánlott küldeményként feladott levélben. Amennyiben nem jár sikerrel, úgy tehet egy próbát a cégbíróságon is, az iratok egy része - remélhetőleg - ott is elérhető, és igényelhető iratmásolat.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Elemér 138 számú kérdéseKomárom-Esztergom2015-04-28
vértesi erőmű zrt- nel vab 150 reszvenyem. most kaptam egy ajanlatot mivel az MVM meg veszi bizonyos öszegert. en nem akarom eladni de a mvm törvenyre hivatkozva kifizeti az összeget amit leteti szamlara mar elhelyezett. el olvastam a törvenyt minden törvenyes . csak azt nem ertem mi törtenik ha en nem adom el vagyis nem adom vissza a reszvenyeket. céltársaság az (1) bekezdésben meghatározott határidőben át nem adott részvényeket érvénytelenné nyilvánítja és helyettük új részvényeket bocsát ki, amelyeket a vételi jog gyakorlására tekintettel a vételi jogot gyakorló részvényes rendelkezésére bocsát. magyarul akkor ha akarom hanem meg veszi es kesz nincsen bele szolasom? valaszat elöre is köszönöm
dr. Nagy Zoltán válasza2015-06-21
Tisztelt Elemér!
Ez az ún. kiszorítás, azaz bevonják a részvényeit, újat bocsátanak ki helyettük, az Öné pedig értéktelenné válik.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Albert 137 számú kérdéseBács-Kiskun2015-04-15
Magyar állampolgárként angol céggel rendelkezem. Szeretnék létesíteni itthon egy fióktelepet, mely ingatlan a saját tulajdonom.
Lehetek e az itthoni fióktelep vezetője?
Jelenleg magyarországi lakcímmel nem rendelkezem. Elegendő e tartózkodási címet létesítenem?

Köszönöm.
dr. Nagy Zoltán válasza2015-04-15
Tisztelt Albert!
Igen, lehet a fióktelep vezetője, és a magyarországi lakcím sem szükséges, még tartózkodási címként sem, bár természetesen alapíthat ilyet. Amennyiben további kérdései vannak, vagy az Irodánk a lebonyolításban lehet a segítségére, úgy kérem, hogy keressen!
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Sz.Ildikó 136 számú kérdéseBudapest2015-03-19
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Saját tulajdonú ingatlanban működik cégem, melynek korábban szivességi használatról adtam székhely nyilatkozatot. Most székhelyszolgáltatást szeretnék cégemmel folytatni, amelyhez -kérdésem erre irányul - milyen tartalmú nyilatkozatot kell kiállítani a szolgáltatást igénybe vevő Társaságoknak.
Kinek kell nyilatkozni a szivességi használónak, aki szerződik az Ügyféllel, vagy a tényleges tulajdonosnak?
Vagy együtt, miután a személyek egyeznek. Köszönettel:
dr. Nagy Zoltán válasza2015-03-20
Tisztelt Ildikó!
Az ön cége bérleti/albérleti konstrukcióban folytathatja ezt a tevékenységet, így az igénybe vevő cégeknek a nyilatkozatába azt írhatja a használat jogcíméhez, hogy bérlet.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

N L Anita 135 számú kérdésePest2015-03-04
Tisztelt Dr. Nagy Zoltán!
Kérem, a kötelezettség teljesítése érdekében a felügyeleti illeték számla számát küldje meg részemre.
A végzés, mely alapján a kötelezettséget teljesíteni szeretnénk sajnos a számla számot nem tartalmazza, melyre a felügyeleti illeték megfizetését kell fizetni az alábbi előírás okán / idézett törvényi előírás/:
87. §306 (1) Az állami adóhatóság ...
... az Itv. 65. § (1) bekezdésében meghatározott felügyeleti illeték megfizetésére kötelezi.

(4) A (3) bekezdés alapján a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség utólagos teljesítése a céget az Itv. 65. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti illeték megfizetése alól nem mentesíti ..."
Köszönettel:
Nné L. Anita
dr. Nagy Zoltán válasza2015-03-04
Tisztelt Anita! Kérem, hogy a végzés kibocsátójánál vagy annak honlapján érdeklődjön a számlaszám iránt.
Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

Adrienn 134 számú kérdéseSzabolcs-Szatmár-Bereg2015-01-28
Jo Estet!
Szeretnek Erdeklodni hogy 2009 ben csinaltatam egy Ceget vagyis csinaltak a nevemre es sajnos azota eltelt par ev, nem tudom ez kesobb mivel jarhat de szeretnem meg tudni.
Sajnos nem tudtam hogy konyvelest kell csinalnom es ado bevallasokat a cegrol es igy nem tudom mi legyen sajnos eleg penzem nem volt hogy letudjam venni a nevemrol, szeretnek tanacsot kerni hogy mit tegyek. Aki csinalta a nevemre ezt a ceget sajnos regen elletarsam volt es szet mentunk a nevemen maradt minden es a papirokat elvitte tolem es nem reg beszeltem vele es fel vettem vele a kapcsolatot hogy segitsen vegye le a nevemrol es kerte irjunk kettonk kozott megegyezest az elejen bele mentem de irni akartam hogy ugy hogy le veszi a nevemerol de sajnos ugy tett nekem muszaly benne lennem meg egy honapig mert ha nem maradok benne eluszik a palyazatol mert azt akarja csinalni de igy en nem mentem bele es nem irtam semilyen meghatalmazast es en csak annyit szeretnek hogy le szeretnem ezt a ceget venni a nevemrol nem szeretnek felni mikor visznek a bortonbe mert egyszer hibaztam meg gondolatlan voltam kerem minel hamarabbi valaszat hogy mit erdemes meg tenem ez ugyben!

Koszonom Elore is!!
dr. Nagy Zoltán válasza2015-03-04
Tisztelt Adrienn!

A legfőbb kérdés, hogy milyen céget csináltak a "nevére"? Tudja a cég számát, nevét és székhelyét?

Tisztelettel
dr. Nagy Zoltán ügyvéd
1068 Budapest, Városligeti fasor 24.
+36 1 352 7290
www.drnagy-ugyved.hu
info@innosec.hu

<<< Vissza a nyitó oldalra           Következő 15 hozzászólás >>>


©2009 - 2024 Cegjog.info: Dr.Nagy és Társa Ügyvédi Iroda - Minden jog fenntartva! Fejlesztette: HyperWeb